Εναρξεις τμηματων

Τμήμα Έναρξη Λήξη Ημέρες Ώρες Διάρκεια Τιμή Εγγραφή

photoShop

27 Σεπ. 2018 23 ΙΟκτ. 2018 Τρίτη & Πέμπτη 18:30 - 21:30 4 εβδ. (24 ώρες) 190€

wordPress

20 Σεπ. 2018 16 Οκτ. 2018 Τρίτη & Πέμπτη 18:30 - 21:30 4 εβδ. (24 ώρες) 190€

illUstrator

26 Σεπ. 2018 22 Οκτ. 2018 Δευτέρα & Τετάρτη 18:30 - 21:30 4 εβδ. ( 24 ώρες) 190€

Μας αναγνωριζουν