Εναρξεις τμηματων

Τμήμα Έναρξη Λήξη Ημέρες Ώρες Διάρκεια Τιμή Εγγραφή

photoShop

19 Οκτ. 2017 28 Νοε. 2017 ΤΡ & ΠΕ 18:30μμ - 21:30μμ 6 εβδ. (36 ώρες) 290€

wordPress

24 Οκτ. 2017 23 Νοε. 2017 ΤΡ & ΠΕ 18:30μμ - 21:30μμ 5 εβδ. (30ώρες) 290€

DiGital MarkEting

18 Οκτ. 2017 20 Νοε. 2017 ΔΕ & ΤΕ 18:30μμ -21:30μμ 5 εβδ. (30 ώρες) 290€

illUstrator

01 Νοε. 2017 04 Δεκ. 2017 ΔΕ & ΤΕ 18:30μμ - 21:30μμ 5 εβδ. ( 30 ώρες) 290€

Μας αναγνωριζουν