Εναρξεις τμηματων

Τμήμα Έναρξη Λήξη Ημέρες Ώρες Διάρκεια Τιμή Εγγραφή

photoShop

15 Noε. 2018 11 ΙΔεκ. 2018 Τρίτη & Πέμπτη 18:30 - 21:30 4 εβδ. (24 ώρες) 190€

wordPress

08 Νοε. 2018 04 Δεκ. 2018 Τρίτη & Πέμπτη 18:30 - 21:30 4 εβδ. (24 ώρες) 190€

illUstrator

14 Νοε. 2018 10 Δεκ. 2018 Δευτέρα & Τετάρτη 18:30 - 21:30 4 εβδ. ( 24 ώρες) 190€

Μας αναγνωριζουν