Εναρξεις τμηματων

Τμήμα Έναρξη Λήξη Ημέρες Ώρες Διάρκεια Τιμή Εγγραφή

photoShop

15 Μαι. 2018 07 Ιουν. 2018 ΤΡ & ΠΕ 18:30μμ - 21:30μμ 4 εβδ. (24 ώρες) 190€

wordPress

26 Απρ. 2018 22 Μαι. 2018 ΤΡ & ΠΕ 18:30μμ - 21:30μμ 4 εβδ. (24 ώρες) 190€

DiGital MarkEting

23 Μαι. 2018 18 Ιουν. 2018 ΔΕ & ΤΕ 18:30μμ -21:30μμ 4 εβδ. (24 ώρες) 190€

illUstrator

04 Μαι. 2018 30 Μαι. 2018 TE & ΠΑ 18:30μμ - 21:30μμ 4 εβδ. ( 24 ώρες) 190€

Μας αναγνωριζουν