Εναρξεις τμηματων

Τμήμα Έναρξη Λήξη Ημέρες Ώρες Διάρκεια Τιμή Εγγραφή

photoShop

30 Ιαν. 2018 22 Φεβ. 2018 ΤΡ & ΠΕ 18:30μμ - 21:30μμ 4 εβδ. (24 ώρες) 190€

wordPress

01 Φεβ. 2018 27 Φεβ. 2018 ΤΡ & ΠΕ 18:30μμ - 21:30μμ 4 εβδ. (24 ώρες) 190€

DiGital MarkEting

07 Φεβ. 2018 05 Μαρ. 2018 ΔΕ & ΤΕ 18:30μμ -21:30μμ 4 εβδ. (24 ώρες) 190€

illUstrator

31 Ιαν. 2018 23 Φεβ. 2018 TE & ΠΑ 18:30μμ - 21:30μμ 4 εβδ. ( 24 ώρες) 190€

Μας αναγνωριζουν