Εναρξεις τμηματων

Τμήμα Έναρξη Λήξη Ημέρες Ώρες Διάρκεια Τιμή Εγγραφή

photoShop

06 Ιουν. 2019 02 Ιουλ. 2019 Τρίτη & Πέμπτη 18:30 - 21:30 4 εβδ. (24 ώρες) 190€

wordPress

16 Ιουν. 2019 04 Ιουλ. 2019 Τρίτη & Πέμπτη 18:30 - 21:30 4 εβδ. (24 ώρες) 190€

illUstrator

12 Ιουν. 2019 05 Ιουλ. 2019 Δευτέρα & Παρασκευή 18:30 - 21:30 4 εβδ. ( 24 ώρες) 190€

Μας αναγνωριζουν