Εναρξεις τμηματων

Τμήμα Έναρξη Λήξη Ημέρες Ώρες Διάρκεια Τιμή Εγγραφή

photoShop

21 Σεπ. 2017 31 Οκτ. 2017 ΤΡ & ΠΕ 18:30μμ - 21:30μμ 6 εβδ. (36 ώρες) 290€

wordPress

05 Οκτ. 2017 07 Νοε. 2017 ΤΡ & ΠΕ 18:30μμ - 21:30μμ 5 εβδ. (30ώρες) 290€

DiGital MarkEting

13 Σεπ. 2017 16 Οκτ. 2017 ΔΕ & ΤΕ 18:30μμ -21:30μμ 5 εβδ. (30 ώρες) 290€

illUstrator

20 Σεπ. 2017 23 Οκτ. 2017 ΔΕ & ΤΕ 18:30μμ - 21:30μμ 5 εβδ. ( 30 ώρες) 290€

Μας αναγνωριζουν