Autodesk® invEntor

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος Inventor της ProGrafix είναι η εκμάθηση της φιλοσοφίας και της χρήσης του αξιόπιστου τρισδιάστατου προγράμματος Inventor με σκοπό την πιο αποτελεσματική και χρηστική σχεδίαση πρωτότυπων προϊόντων.

Δομή του προγράμματος

Το περιεχόμενο του Προγράμματος Inventor της ProGrafix περιλαμβάνει:

 • Διαχείριση Project αρχείων
 • Διαχείριση αρχείων αντικειμένων και συναρμολογημάτων
 • Δημιουργία παραμετρικών σχεδίων με εισαγωγή περιορισμών και παραμετρικών διαστάσεων
 • Δημιουργία και διόρθωση παραμετρικών σκαριφημάτων (sketches)
 • Δημιουργία 3D αντικειμένων: Λειτουργίες Extrude, Revolve, Loft, Sweep
 • Επεξεργασία 3D αντικειμένου με τοποθέτηση Holes, Fillets, Chamfers, Shells, Patterns
 • Επεξεργασία συναρμολογημάτων
 • Δημιουργία φύλλων παρουσιάσεως με κίνηση, adaptive technology
 • Δημιουργία όψεων, τομών, ισομετρικών όψεων και τομών, αποσυναρμολογημένων όψεων
 • Επικοινωνία με άλλα σχεδιαστικά προγράμματα.

Προδιαγραφές της σχολής

Η ProGrafix Ιδρύθηκε το 2011 (ως μετεξέλιξη του Network Computer School) με σκοπό να προσφέρει την απόλυτη εκπαίδευση σε Design & New media προγράμματα και έχει συσταθεί και λειτουργεί με τα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα και standard (EU, USA).
Είναι επίσημο εκπαιδευτικό κέντρο πιστοποιημένο από:

α) την Autodesk
β) την ECDL
γ) την Pearson Vue

Δωρέαν παροχές

 • Δωρεάν τη Διεθνή Πιστοποίηση Autodesk.
 • Εξειδικευμένες Σημειώσεις
 • Οδηγίες για πρακτική εξάσκηση
 • USB Stick με χρήσιμο υλικό για το μάθημα
 • Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια Η/Υ της ProGrafix.
 • Δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης από την Autodesk με το πέρας του σεμιναρίου.
 • Δυνατότητα συμμετοχής (εθελοντικά) σε πραγματικά projects για έμπρακτη εφαρμογή και υλοποίηση των γνώσεων που πήρατε κοντά μας.

Περίληψη προγράμματος

Το Πρόγραμμα Inventor

Το Inventor της εταιρείας Autodesk είναι η εφαρμογή εκείνη η οποία προσφέρει την δυνατότητα στον χρήστη αυτής να δημιουργεί τρισδιάστατα μηχανολογικά σχέδια αλλά και να προσομοιώνει και να κατασκευάζει πρωτότυπα. Το Inventor χρησιμοποιώντας το εργαλείο του Digital Prototyping ( Ψηφιακή Προτυποποίηση) βοηθάει στον σχεδιασμό και στην λειτουργικότητα πριν την παραγωγή του.
Έτσι λοιπόν, ο σχεδιαστής χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορεί να σχεδιάσει ένα προϊόν με χαμηλό κόστος , να αυξήσει την ποιότητα του αλλά και την αποτελεσματικότητα αυτού.

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από 14 τρίωρα sessions (42 ώρες) και διαρκεί είτε 7 εβδομάδες (2 τρίωρα/ εβδομάδα) είτε 41/2 εβδομάδες (3 τρίωρα / εβδομάδα).

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε επαγγελματίες ή φοιτητές οι οποίοι θέλουν να επεκταθούν στην τρισδιάστατη σχεδίαση. Παραδειγματικά επαγγελματίες ή μη που χρησιμοποιούν τρισδιάστατο σχέδιο στον τομέα τους είναι: industrial designers , Design engineer αλλά και μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων.

Περιβάλλον εκμάθησης

Η προετοιμασία του Ιnventor λαμβάνει χώρα σε υπερσύγχρονα εργαστήρια Η/Υ κάνοντας χρήση της τελευταίας «version» του προγράμματος.

Ποιος μπορεί να το παρακολουθήσει

Απευθύνεται σε άτομα με γνώσεις πάνω στον ψηφιακό σχεδιασμό και γενικότερη αντίληψη μηχανολογικού σχεδίου αλλά και βασικών αρχών της μηχανολογίας.

Διδασκαλία και εκμάθηση

1. Το Πρόγραμμα
Το πρόγραμμα είναι επικεντρωμένο στις σημειώσεις που δίνονται από τον εκάστοτε καθηγητή.

2. Εργαστήρια

Τα σεμινάρια λαμβάνουν χώρα σε υπερσύγχρονα εργαστήρια Η/Υ κάνοντας χρήση των τελευταίων «version» των εκάστοτε προγραμμάτων.

3. Group Forums/Peer Reviews

Οι σπουδαστές ενδέχεται εάν το επιθυμούν να παρουσιάσουν την εργασία τους σε συμφοιτητές τους έτσι ώστε να καλλιεργείται το κλίμα της συζήτησης και της ανταλλαγής απόψεων.

4. Σεμινάρια

Τα μαθήματα γίνονται με τη μορφή σεμιναρίων, με χρήση οπτικοακουστικών μέσων και παρουσιάσεων.

5. Διαλέξεις

Οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν διαλέξεις από τον εκάστοτε καθηγητή / ές.

6. Workshops
Πρακτική εξάσκηση σε ειδικά projects και επίδειξη καλύτερων δυνατών τρόπων σχετικά με την επίλυση ειδικών θεμάτων.

Εξειδικευμένος καθηγητής

Αντώνης Μπατζάκας – Καθηγητής Inventor

Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανολογίας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ -Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε). Ως αντικείμενο της πτυχιακής του εργασίας αποτέλεσε η συγγραφή ενός εκπαιδευτικού οδηγού εκμάθησης AutoCad για αρχαρίους, κάτι το οποίο σε συνδυασμό με την παιδαγωγική του επάρκεια τον βοήθησε σημαντικά, καθιστώντας τον ικανό εισηγητή σεμιναρίων AutoCad. Από το 2005 έως και σήμερα έχει συνεργαστεί με τα πιο γνωστά κέντρα πληροφορικής, όπως επίσης και με Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K), γύρω από την εκμάθηση του προγράμματος AutoCad. Διάκριση του επίσης αποτελεί και η απόκτηση της Επίσημης Πιστοποίησης Autodesk τόσο στο πρόγραμμα του AutoCad όσο και στο Inventor.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 7782401 ή μέσω email στο info@prografix.gr

Course Name : Autodesk® invEntor

Μας αναγνωριζουν