Πιστοποιηση AutoDesk®

Πιστοποίηση Autodesk

H Autodesk ένας από τους πρωτοπόρους στην τρισδιάστατη (3D) σχεδίαση, στο λογισμικό για μηχανικούς αλλά και στο λογισμικό πληροφορικής ανέπτυξε το δικό της παγκόσμιο σύστημα πιστοποίησης.

Σκοπός της είναι να προσδώσει στους υποψήφιους των εξετάσεων ανταγωνιστικό πλεονέκτημα , να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα τους και επίσης να αυξήσουν τις προσωπικές τους γνώσεις πάνω σε κορυφαία προγράμματα λογισμικού π.χ 3DsMax ,AutoCAD.

Πλεονεκτήματα Πιστοποίησης Autodesk

  • Επικυρώνεις τις γνώσεις σου και τις δεξιότητες σου
  • Είναι πλήρως αναγνωρισμένη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό
  • Βελτιώνεις την απόδοση σου και προσθέτεις αξία στην εταιρία σου
  • Κερδίζεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εύρεση εργασίας
  • Δυνατότητα χρήσης των logo του Autodesk Certified
  • Γίνεσαι μέλος των κορυφαίων επαγγελματιών στον κόσμο


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Προγραμματισμός Εξετάσεων

Από την στιγμή που ο υποψήφιος επιθυμεί να λάβει μέρος στην εξέταση , ο προγραμματισμός αυτής πραγματοποιείται άμεσα . Επιλέγει την ημέρα και την ώρα που επιθυμεί ώστε να λάβει μέρος και ελέγχοντας την διαθεσιμότητα του κέντρου μας προγραμματίζουμε άμεσα την εξέταση.
Αξίζει να επισημανθεί ότι η εξέταση διεξάγεται ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα εμφανίζονται με το τέλος της εξέτασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία πιστοποίησης επισκεφθείτε το παρακάτω σύνδεσμο: www.autodesk.com/certification.

Autodesk Certificate of Completion

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό παρέχεται κατά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου , ύστερα από αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μας κέντρου από τους ίδιους τους σπουδαστές. Φέρει μοναδικό σειριακό αριθμό και αναγνωρίζεται παγκοσμίως .

Autodesk 3DsMax Design Certified Associate

Η Autodesk 3Ds MAx Design Certified Associate εξέταση αποτελείται από 30 ερωτήσεις οι οποίες αξιολογούν τις γνώσεις σας πάνω στα βασικά εργαλεία και γενικά στις βασικές λειτουργίες του Autodesk 3Ds MAx Design.

Η εξέταση αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής , ταίριασμα προτάσεων και επιλογή σημείων για υπόδειξη σε πίνακα. Η γλώσσα εξέτασης είναι τα Αγγλικά και η διάρκεια της είναι μια ώρα ( 60΄).

Συστατικά Επιτυχίας στις Εξετάσεις

Τεστ Προσομοίωσης των εξετάσεων

Διεξάγονται στον δικό σας χώρο αφού πρώτα προμηθευθείτε τον ειδικό κωδικό πρόσβασης από το κέντρο μας όπου επιτρέπει την είσοδο στο σύστημα διεξαγωγής εξετάσεων προσομοίωσης.
Έχουν χαμηλό κόστος και σας δίνουν την δυνατότητα να εντοπίσετε τα λάθη σας και να δείτε τις σωστές απαντήσεις σε αυτά.

Συμμετοχή στα Σεμινάρια μας

H παρακολούθηση του σεμιναρίου 3Ds Max Design Level I και 3Ds Max Design Level II θα σας βοηθήσει ώστε να μάθετε όλες τις βασικές τεχνικές και γνώσεις αλλά και να σας καλύψει τυχόν κενά όπως και να λύσετε τυχόν απορίες που αφορούν το πρόγραμμα του 3Ds Max Design.

Προσωπική Εμπειρία

Η ίδια η Αutodesk θεωρεί ότι για να έχετε υψηλές πιθανότητες επιτυχίας στην συγκεκριμένη εξέταση θα πρέπει να έχετε μια πείρα τουλάχιστον 100 ωρών πρακτικής άσκησης στο συγκεκριμένο λογισμικό.

Θεματολογία Εξέτασης

Κατά την προετοιμασία σας για τις εξετάσεις θα πρέπει να ακολουθήσετε μια συγκεκριμένη ύλη και πάνω σε αυτή θα διαγωνιστείτε. Επιλέξετε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους και κατεβάστε την ύλη εξέτασης για κάθε έκδοση του 3Ds Max Design : 3Ds Max Design Certified Associate 2011 , 3Ds Max Design Certified Associate 2012

Autodesk 3DsMax Design Certified Professional

Η Autodesk 3Ds MAx Design Certified Professional βασίζεται στην εξέταση της απόδοσης. Σκοπός της είναι να αξιολογήσει σε ανώτερο επίπεδο τις γνώσεις και τις δεξιότητες του υποψήφιου στο συγκεκριμένο λογισμικό .

Αποτελείται από συνολικά 35 ερωτήσεις οι οποίες στις περισσότερες από αυτές χρειάζεται η χρήση του προγράμματος ώστε ο υποψήφιος να δημιουργήσει ή να τροποποιήσει ένα αρχείο ώστε να δώσει την απάντηση του σε ένα πλαίσιο κειμένου.

Άλλες ερωτήσεις ενδέχεται να είναι πολλαπλής επιλογής , ταίριασμα προτάσεων και επιλογή σημείων για υπόδειξη σε πίνακα Η γλώσσα εξέτασης είναι τα Αγγλικά και η διάρκεια της είναι δύο ώρες ( 120΄).

Συστατικά Επιτυχίας στις Εξετάσεις

Τεστ Προσομοίωσης των εξετάσεων

Διεξάγονται στον δικό σας χώρο αφού πρώτα προμηθευθείτε τον ειδικό κωδικό πρόσβασης από το κέντρο μας όπου επιτρέπει την είσοδο στο σύστημα διεξαγωγής εξετάσεων προσομοίωσης.
Έχουν χαμηλό κόστος και σας δίνουν την δυνατότητα να εντοπίσετε τα λάθη σας και να δείτε τις σωστές απαντήσεις σε αυτά.

Συμμετοχή στα Σεμινάρια μας

H παρακολούθηση του σεμιναρίου 3Ds Max Design Level I και 3Ds Max Design Level II θα σας βοηθήσει ώστε να μάθετε όλες τις βασικές τεχνικές και γνώσεις αλλά και να σας καλύψει τυχόν κενά όπως και να λύσετε τυχόν απορίες που αφορούν το πρόγραμμα του 3Ds Max Design.

Προσωπική Εμπειρία

Η ίδια η Αutodesk θεωρεί ότι για να έχετε υψηλές πιθανότητες επιτυχίας στην συγκεκριμένη εξέταση θα πρέπει να έχετε μια πείρα τουλάχιστον 400 ωρών πρακτικής άσκησης στο συγκεκριμένο λογισμικό.

Θεματολογία Εξέτασης

Κατά την προετοιμασία σας για τις εξετάσεις θα πρέπει να ακολουθήσετε μια συγκεκριμένη ύλη και πάνω σε αυτή θα διαγωνιστείτε. Επιλέξετε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους και κατεβάστε την ύλη εξέτασης για κάθε έκδοση του 3Ds Max Design : 3Ds Max Design Certified Professional 2012 , 3Ds Max Design Certified Professional 2013 , 3Ds Max Design Certified Professional 2014

Autodesk AutoCAD Design Certified Associate

Η Autodesk Autocad Certified Associate εξέταση αποτελείται από 30 ερωτήσεις οι οποίες αξιολογούν τις γνώσεις σας πάνω στα βασικά εργαλεία και γενικά στις βασικές λειτουργίες του Autodesk Autocad.

Η εξέταση αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής , ταίριασμα προτάσεων και επιλογή σημείων για υπόδειξη σε πίνακα.
Η γλώσσα εξέτασης είναι τα Αγγλικά και η διάρκεια της είναι μια ώρα ( 60΄).

Συστατικά Επιτυχίας στις Εξετάσεις

Τεστ Προσομοίωσης των εξετάσεων

Διεξάγονται στον δικό σας χώρο αφού πρώτα προμηθευθείτε τον ειδικό κωδικό πρόσβασης από το κέντρο μας όπου επιτρέπει την είσοδο στο σύστημα διεξαγωγής εξετάσεων προσομοίωσης.
Έχουν χαμηλό κόστος και σας δίνουν την δυνατότητα να εντοπίσετε τα λάθη σας και να δείτε τις σωστές απαντήσεις σε αυτά.

Συμμετοχή στα Σεμινάρια μας

H παρακολούθηση του σεμιναρίου Autodesk Autocad θα σας βοηθήσει ώστε να μάθετε όλες τις βασικές τεχνικές και γνώσεις αλλά και να σας καλύψει τυχόν κενά όπως και να λύσετε τυχόν απορίες που αφορούν το πρόγραμμα του Autocad.

Προσωπική Εμπειρία

Η ίδια η Αutodesk θεωρεί ότι για να έχετε υψηλές πιθανότητες επιτυχίας στην συγκεκριμένη εξέταση θα πρέπει να έχετε μια πείρα τουλάχιστον 100 ωρών πρακτικής άσκησης στο συγκεκριμένο λογισμικό.

Θεματολογία Εξέτασης

Κατά την προετοιμασία σας για τις εξετάσεις θα πρέπει να ακολουθήσετε μια συγκεκριμένη ύλη και πάνω σε αυτή θα διαγωνιστείτε. Επιλέξετε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους και κατεβάστε την ύλη εξέτασης για κάθε έκδοση του 3Ds Max Design : Autocad Certified Associate 2011 , Autocad Certified Associate 2012

Autodesk AutoCAD Design Certified Professional

Η Autodesk Autocad Certified Professional βασίζεται στην εξέταση της απόδοσης. Σκοπός της είναι να αξιολογήσει σε ανώτερο επίπεδο τις γνώσεις και τις δεξιότητες του υποψήφιου στο συγκεκριμένο λογισμικό .

Αποτελείται από συνολικά 35 ερωτήσεις οι οποίες στις περισσότερες από αυτές χρειάζεται η χρήση του προγράμματος ώστε ο υποψήφιος να δημιουργήσει ή να τροποποιήσει ένα αρχείο ώστε να δώσει την απάντηση του σε ένα πλαίσιο κειμένου.

Άλλες ερωτήσεις ενδέχεται να είναι πολλαπλής επιλογής , ταίριασμα προτάσεων και επιλογή σημείων για υπόδειξη σε πίνακα Η γλώσσα εξέτασης είναι τα Αγγλικά και η διάρκεια της είναι δύο ώρες ( 120΄).

Συστατικά Επιτυχίας στις Εξετάσεις

Τεστ Προσομοίωσης των εξετάσεων

Διεξάγονται στον δικό σας χώρο αφού πρώτα προμηθευθείτε τον ειδικό κωδικό πρόσβασης από το κέντρο μας όπου επιτρέπει την είσοδο στο σύστημα διεξαγωγής εξετάσεων προσομοίωσης.
Έχουν χαμηλό κόστος και σας δίνουν την δυνατότητα να εντοπίσετε τα λάθη σας και να δείτε τις σωστές απαντήσεις σε αυτά.

Συμμετοχή στα Σεμινάρια μας

H παρακολούθηση του σεμιναρίου Autodesk Autocad θα σας βοηθήσει ώστε να μάθετε όλες τις βασικές τεχνικές και γνώσεις αλλά και να σας καλύψει τυχόν κενά όπως και να λύσετε τυχόν απορίες που αφορούν το πρόγραμμα του Autocad.

Προσωπική Εμπειρία

Η ίδια η Αutodesk θεωρεί ότι για να έχετε υψηλές πιθανότητες επιτυχίας στην συγκεκριμένη εξέταση θα πρέπει να έχετε μια πείρα τουλάχιστον 400 ωρών πρακτικής άσκησης στο συγκεκριμένο λογισμικό.

Θεματολογία Εξέτασης

Κατά την προετοιμασία σας για τις εξετάσεις θα πρέπει να ακολουθήσετε μια συγκεκριμένη ύλη και πάνω σε αυτή θα διαγωνιστείτε. Επιλέξετε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους και κατεβάστε την ύλη εξέτασης για κάθε έκδοση του Autocad Design : Autocad Certified Professional 2012 , Autocad Certified Professional 2013 , Autocad Certified Professional 2014

Autodesk inventor certified professional

Η Autodesk Inventor Certified Professional βασίζεται στην εξέταση της απόδοσης. Σκοπός της είναι να αξιολογήσει σε ανώτερο επίπεδο τις γνώσεις και τις δεξιότητες του υποψήφιου στο συγκεκριμένο λογισμικό .

Αποτελείται από συνολικά 35 ερωτήσεις οι οποίες στις περισσότερες από αυτές χρειάζεται η χρήση του προγράμματος ώστε ο υποψήφιος να δημιουργήσει ή να τροποποιήσει ένα αρχείο ώστε να δώσει την απάντηση του σε ένα πλαίσιο κειμένου.

Άλλες ερωτήσεις ενδέχεται να είναι πολλαπλής επιλογής , ταίριασμα προτάσεων και επιλογή σημείων για υπόδειξη σε πίνακα Η γλώσσα εξέτασης είναι τα Αγγλικά και η διάρκεια της είναι δύο ώρες ( 120΄).

Συστατικά Επιτυχίας στις Εξετάσεις

Τεστ Προσομοίωσης των εξετάσεων

Διεξάγονται στον δικό σας χώρο αφού πρώτα προμηθευθείτε τον ειδικό κωδικό πρόσβασης από το κέντρο μας όπου επιτρέπει την είσοδο στο σύστημα διεξαγωγής εξετάσεων προσομοίωσης.
Έχουν χαμηλό κόστος και σας δίνουν την δυνατότητα να εντοπίσετε τα λάθη σας και να δείτε τις σωστές απαντήσεις σε αυτά.

Συμμετοχή στα Σεμινάρια μας

H παρακολούθηση του σεμιναρίου Autodesk Inventor θα σας βοηθήσει ώστε να μάθετε όλες τις βασικές τεχνικές και γνώσεις αλλά και να σας καλύψει τυχόν κενά όπως και να λύσετε τυχόν απορίες που αφορούν το πρόγραμμα του Inventor.

Προσωπική Εμπειρία

Η ίδια η Αutodesk θεωρεί ότι για να έχετε υψηλές πιθανότητες επιτυχίας στην συγκεκριμένη εξέταση θα πρέπει να έχετε μια πείρα τουλάχιστον 400 ωρών πρακτικής άσκησης στο συγκεκριμένο λογισμικό.

Θεματολογία Εξέτασης

Κατά την προετοιμασία σας για τις εξετάσεις θα πρέπει να ακολουθήσετε μια συγκεκριμένη ύλη και πάνω σε αυτή θα διαγωνιστείτε. Επιλέξετε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους και κατεβάστε την ύλη εξέτασης για κάθε έκδοση του Inventor : Inventor Certified Professional 2014

Course Name : Πιστοποιηση AutoDesk®

Μας αναγνωριζουν